Studium Ewangelii Łukasza

Studium Ewangelii Łukasza

Biblii nie wystarczy przeczytać, nawet bardzo uważna lektura może być bezowocna dla naszego życia. Poznawanie Ewangelii to rozważanie – z pomocą Ducha Świętego – Słów Jezusa Chrystusa i zgłębianie sensu Jego czynów po to by nawiązać z Nim osobistą więź.