Szkoła Proroków

Szkoła Proroków

Szkoła Proroków to warsztaty teologiczno-modlitewne nt. charyzmatu proroctwa. Niniejsze seminarium jest konspektem autorstwa ks. Mateusza Kicki, przygotowanym na potrzeby formacji Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Lublinie w ramach posługi charyzmatycznej, rozeznawania i praktycznego wykorzystania charyzmatu proroctwa.